MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Child มาเป็นลูกแม่อุ๊ยด้วยกันสักวันหนึ่ง
(ชุมชนผาปัง), ลำปาง

ชุมชนผาปังเป็นชุมชนป่าไผ่ ที่มีต้นไผ่ขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงอาศัยภูมิปัญญาและฝีมือในการนำต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่แน่นขนัดมาสร้างสรรค์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้ว ถ้วย ถาด กระบอกน้ำ ฯลฯ ชาวบ้านผาปังมีวิถีชีวิตเรียบง่าย แถมยังใกล้ชิดธรรมชาติ และด้วยอากาศบริสุทธิ์ในผาปัง จึงทำให้ผู้สูงวัยที่นี่ร่างกายแข็งแรง อายุยืนกันทุกคน ลองไปเยือนผาปังดูสิ การมาเที่ยวของคุณจะไม่ได้ให้ความรู้สึกมานอนต่างถิ่น แต่รู้สึกเหมือนมานอนบ้านตัวเอง และเพราะความน่ารักของแม่อุ๊ยนี่เอง ทำให้การเที่ยวชุมชนผาปังกลายเป็นการกลับบ้านเพื่อพักผ่อนมากกว่าท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย

 • ตุงไส้หมู
 • สวยดอก
 • สักการะพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 ราศี
 • ป่าไผ่
 • ศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • เดินทางถึงสนามบินลำปาง มุ่งหน้าสู่ชุมชนผาปัง อำเภอแม่พริก 
 • แม่ๆ ที่บ้านผาปังรอต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมพาไปเรียนรู้วัฒนธรรมชาวเหนือ สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของผู้คนในชุมชนแห่งนี้
 • วัฒนธรรมภาคเหนือที่ทำกันคือ กิจกรรมทำตุงไส้หมู สำหรับแขวนประดับในพิธีทางศาสนา ตุงทำมาจากกระดาษแก้วซ้อนกันแล้วตัด เมื่อคลี่ออกมาจะดูคล้ายไส้หมู
 • พักรับประทานอาหารพื้นเมือง

ช่วงบ่าย

 • แม่อุ๊ยจะพาลูกๆ ไปวัด โดยลงมือทำสวยดอกไปไหว้พระ สวยดอกเป็นกรวยใบตอง ที่ใส่ธูป เทียน และดอกไม้สีสันสดใส 
 • นำสวยดอกที่ทำเสร็จแล้วไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 ราศี ตามปีเกิดของผู้สักการะพระธาตุ 12 ราศี เป็นเจดีย์พระธาตุสีขาวของทั้ง 11 ราศีล้อมรอบเจดีย์พระธาตุปีมะเมียที่อยู่ตรงกลาง

ช่วงเย็น

 • แดดร่มลมตก ออกไปปั่นจักรยานเที่ยวชมป่าไผ่และอ่างเก็บน้ำในชุมชน
 • รับประทานอาหารเย็นแบบรักษ์โลก ใช้ภาชนะใส่อาหารจากไม้ไผ่ เช่น แก้ว ถ้วย ถาด กระบอกน้ำ
 • ฟังเรื่องเล่าของชุมชนจากแม่ๆ

 

วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • เช้าๆ แบบนี้ ออกมาสูดอากาศอารมณ์ดี อากาศแสนบริสุทธิ์ที่ทำให้ผู้สูงวัยในบ้านผาปัง มีร่างกายแข็งแรง อายุยืน และยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รับประทานอาหารเช้า
 • ตามแม่อุ๊ยไปโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลผาปัง  ผู้สูงอายุที่บ้านผาปังมักรวมตัวกันทำกิจกรรมหลากหลาย เช่น วาดลวดลายลงบนแก้วน้ำกระบอกไม้ไผ่ ทำอาหาร หรือรำไม้พลองยืดกล้าเนื้อ

ช่วงบ่าย

 • ได้เวลาอำลาแม่อุ๊ยแล้ว เตรียมตัวเดินทางไปสนามบินลำปาง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.