MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Fashionista มาเป็นแฟชั่นนิสต้าด้วยกันสักวันหนึ่ง
(บ้านถ้ำเต่า, บ้านท่าแร่), สกลนคร

หากกล่าวถึงครามคุณภาพดี สกลนคร คือจังหวัดที่ติดโผอันดับต้นของประเทศ หนึ่งในชุมชนที่มีการผลิตผ้าย้อมครามจนสามารถส่งออกเป็นสินค้าหลัก คือ บ้านถ้ำเต่า ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่เอาใจนักท่องเที่ยวแสวงหางานคราฟท์ อยากลงมือย้อมครามดูสักครั้ง เปิดโอกาสให้เราทุกคนต่างสร้างสรรค์ลวดลายและออกไปค้นหาสถานที่สวยๆ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งหนึ่งในสถานที่สุดเก๋ไม่ไกลจากบ้านถ้ำเต่า นั่งรถไปเพียง 30 นาที คือ บ้านท่าแร่ ชุมชนคริสต์โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงสงวนบ้านเรือนเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส โบสถ์รูปเรือตามคติความเชื่อเรื่องวันสร้างโลก ไว้เป็นฉากหลังย้อนยุค  สวมผ้าย้อมครามด้วยลวดลายที่สร้างสรรค์ด้วยตัวของคุณเอง และเปลี่ยนความสนุกของการท่องเที่ยวให้เป็นเรื่องแฟชั่นสุดชิค

 • สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทญ้อ
 • เรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม ตีคราม และบ่มคราม
 • ถ่ายรูปชิคๆ กับสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
 • ชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์คริสต์ทรงหัวเรือใหญ่ 
 • ชมบ้านโบราณอายุนับร้อยปี

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ปลายทางท่าอากาศยานสกลนคร
 • เยือนถิ่นที่มีชื่อเสียงการปลูกต้นครามที่ใหญ่ที่สุดในสกลนคร ณ บ้านถ้ำเต่า
 • มารู้จักชาวบ้านให้มากขึ้น ออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทญ้อ บรรพบุรุษของชาวบ้านที่บ้านถ้ำเต่าที่อพยพมาจากฝั่งลาว
 • เดินชมทัศนียภาพในหมู่บ้าน ทำความรู้จักกับพืชโบราณ เคียงคู่กับคนในท้องถิ่นมาเนิ่นนาน นั่นก็คือ … ต้นคราม
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน

ช่วงบ่าย

 • มาถึงแหล่งครามแล้ว ได้เวลาออกแบบลวดลายผ้าพันคอ ของที่ระลึกหนึ่งเดียวในโลก ที่ออกแบบด้วยตัวเอง โดยชาวบ้านต่อยอดภูมิปัญญาย้อมครามไปไกลกว่าแค่ย้อมผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง เริ่มสร้างสรรค์สินค้าครามให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่น มีทั้งกระเป๋า ต่างหู ที่คาดผม
 • เรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม ตีคราม และบ่มคราม ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านถ้ำเต่า
 • อำลาชุมชนด้วยความประทับใจที่ล้นเปี่ยม พร้อมผ้าพันคอย้อมคราม ของที่ระลึกสุดเก๋

ช่วงเย็น

 • รับประทานอาหารเย็น
 • เดินทางเข้าที่พัก ท่ามกลางวิวท้องนา และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • ตื่นเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ออกเดินทางไปบ้านท่าแร่ หมู่บ้านชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน และชมความงามสถาปัตยกรรมคลาสสิก
 • หยิบผ้าย้อมครามพาดคอ สวมผ้าที่เราย้อมกับมือ เตรียมพร้อมโพสต์ท่า ถ่ายภาพชิคๆ โดยมีฉากหลังเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมผสานเวียดนาม เปลี่ยนถนนเก่าแก่ให้กลายเป็นเวทีแฟชั่น
 • ชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์คริสต์ทรงหัวเรือใหญ่ เปรียบเสมือนได้ดั่งเรือของโนอาตามความเชื่อในศาสนาคริสต์
 • ชมบ้านโบราณอายุนับร้อยปีที่สร้างแบบยุโรปโดยช่างฝีมือชาวเวียดนาม
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร
 • ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานสกลนคร เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.