MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Fisherman มาเป็นชาวประมงด้วยกันสักวันหนึ่ง
(หมู่บ้านประมง, ชุมชนท่าฉลอม, ชุมชนบางหญ้าแพรก), สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จังหวัดเพื่อนสนิทติดกรุงเทพฯ แต่ไม่วุ่นวายและติดทะเลอ่าวไทย น่านน้ำที่อุดมสมบูรณ์จนกลายมาเป็นแหล่งประมงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ชาวบ้านใช้วิถีชีวิตแนบแน่นกับสายน้ำ ทะเล ป่าชายเลน แหล่งทำกินที่ประดาไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา และอาหารทะเลสดๆ ที่มีให้ตลอดฤดูกาล ตลอดเส้นทางล่องเรือจะเห็นวิถีชีวิตชาวประมง และเรียนรู้การทำนาเกลือแบบดั้งเดิมที่ยังคงสืบทอดจวบจนถึงปัจจุบันนี้

 • ปลูกป่าชายเลน
 • กิจกรรมทางน้ำ เช่นสกีบก-สกีน้ำ ถีบกระดานหาหอย
 • นั่งรถสามล้อถีบโบราณ
 • วิถีนาเกลือ
 • กิจกรรมทำสปาเกลือ
 • เรียนรู้วิธีทำขนมไทย
 • ทำถ่านไบโอชาร์ 
 • ล่องเรือเที่ยวปากอ่าว ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • นัดพบและออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
 • เดินทางถึงคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสัมผัสวิถีประมงชายฝั่ง เช่น ออกเรือหาปลา ทำฟาร์มหอยแครงและหอยแมลงภู่ พร้อมแปลงร่างเป็นชาวประมงกระโดดขึ้นเรือ
 • นั่งเรือเพลิน รับลมเย็นๆ ออกไปปลูกป่าชายเลน เป็นแนวกันคลื่นและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
 • นั่งเรือไปเล่นสกีน้ำ  ที่ชาวบ้านนำแผ่นกระดานสำหรับหาหอยมาดัดแปลงเป็นเครื่องเล่นสกีน้ำ แล้วให้เรือลากไป 
 • ถีบกระดานหาหอยสไตล์ชาวคลองโคน

ช่วงบ่าย 

 • ทานมื้อเที่ยงกลางทะเล อาหารซีฟู้ดสดๆ และห้ามพลาดเมนูยำใบชะคราม 
 • ออกเดินทางไปชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
 • นั่งรถสามล้อถีบโบราณ เส้นทางถนนถวาย สัมผัสบ้านเรือนเก่าแก่ และโรงเจเซงเฮียงตั๊ว 

ช่วงเย็น 

 • เดินทางเข้าที่พัก และอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น


วันที่ 2
ช่วงเช้า 

 • ออกเดินทางไปชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
 • ชมวิถีนาเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาเกลือแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาธรรมชาติโดยแท้จริง 
 • เสริมสวยประทินผิวกับกิจกรรมทำสปาเกลือด้วยตัวเอง
 • เยี่ยมชมสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อทำถ่านไบไอชาร์ 
 • เรียนรู้วิธีทำขนมไทยกับย่ารุณ เจ้าของร้านขนมไทยชื่อดังบางหญ้าแพรก
 • รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้านที่สถานีส่งเสริมอาชีพฯ 

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปหมู่บ้านประมง ต.พันท้ายนรสิงห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้าน หาปลา ตกกุ้ง เลี้ยงหอยแมลงภู่
 • พาทุกท่านล่องเรือเที่ยวปากอ่าว ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล สัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ชมป่าชายเลนสองฝั่งคลองก่อนออกสู่ทะเลรับลม

ช่วงเย็น

 • แวะสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์หรือวัดไก่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่ชุมชนพันท้ายนรสิงห์
 • อำลาชุมชนและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • เตรียมชุดลำลอง สำหรับกิจกรรมทางน้ำ และ ปลูกป่าชายเลน
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.