MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Jeep Hopper มาเป็นนักซิ่งรถจี๊ปด้วยกันสักวันหนึ่ง
(บ้านทรายขาว), ปัตตานี

พาหนะคู่กายชาวสวนบ้านทรายขาวคือรถจี๊ปสีเขียวที่อยู่รอดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารอเมริกันใช้บรรทุกกำลังพลเคลื่อนที่เร็ว เมื่อสงครามจบทหารอเมริกันได้ทิ้งรถจี๊ปไว้ที่นี่แล้วบินกลับประเทศ ทหารไทยจึงเปิดให้ชาวบ้านประมูลรถ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป ในปัจจุบันไม่ว่าจะเข้าสวน ไปตลาด หรือเดินทางไปไหนก็ตาม ชาวบ้านที่บ้านทรายขาวแห่งนี้ก็จะขับรถจี๊ปโบราณไปเสมอ ดังนั้น เราจึงเชิญชวนให้ทุกคนมาลองซิ่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกและเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันสักครั้งหนึ่ง

 • สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแวะชมมัสยิดกรือเซะ 
 • สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดช้างไห้
 • นั่งรถจี๊ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 • ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวเขารังเกียบ
 • วิถีสภากาแฟพื้นบ้าน
 • เที่ยวชมสวนผลไม้โบราณ
 • เยี่ยมชมวัดทรายขาวและชมมัสยิดโบราณ 300 ปี
 • เรียนรู้วิธีการทอผ้าลายจวนตานี
 • เรียนรู้การทำขนมโค แบบพื้นบ้าน

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ เตรียมตัวเดินทางสู่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 
 • สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
 • แวะชมมัสยิดกรือเซะ ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497
 • แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวแกงเมืองนคร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดช้างไห้
 • ถึงชุมชนบ้านทรายขาว เรียนรู้ประวัติความเป็นมา รวมถึงข้อห้ามต่างๆ ในพื้นที่

ช่วงเย็น

 • แยกย้ายเข้าบ้านพัก 
 • รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • ตื่นเช้าตรู่ โดดขึ้นรถจี๊ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อขึ้นไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวเขารังเกียบ จุดชมวิวที่มองเห็นดินแดน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนินทโลกนาถสีเหลืองทองอร่าม 
 • ซิ่งกลับมาเติมพลังตอนเช้า ณ ร้านอาหารชุมชน พร้อมชมวิถีสภากาแฟพื้นบ้าน
 • นั่งรถจี๊ปตะลุยสวนผลไม้ในชุมชน เป็นสวนโบราณที่ส่งต่อผ่านรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวสวนที่นี่จะมีลิงประจำสวนไว้คอยช่วยเก็บผลไม้ ลิงที่นี่จะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย

 • นั่งรถจี๊ปไปเยี่ยมชมวัดทรายขาวและชมมัสยิดโบราณ 300 ปี
 • เรียนรู้วิธีการทอผ้าลายจวนตานี ลายเอกลักษณ์ของบ้านทรายขาวที่หาดูยาก

ช่วงเย็น

 • เดินทางกลับบ้านพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น


วันที่ 3
ช่วงเช้า

 • รับประทานอาหารเช้า 
 • เข้าครัวเรียนรู้การทำขนมโค แบบพื้นบ้าน
 • เก็บสัมภาระ 
 • ก่อนกลับแวะชมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ “ส้มแขก” วัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารท้องถิ่นบ้านทรายขาว 
 • แวะฐานกิจกรรมกลุ่มกล้วยเส้น พร้อมซื้อของฝากติดไม้ติดมือ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ กลุ่มกล้วยเส้น

ช่วงบ่าย

 • อำลาชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารเย็น 2 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • สวมใส่ชุดสุภาพเนื่องจากต้องไปศาสนสถานหลายแห่ง
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.