MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Ranger มาเป็นผู้พิทักษ์ป่าด้วยกันสักวันหนึ่ง
(จฬภ.พัฒนา 9), ยะลา

ผืนป่าฮาลาบาลาที่อยู่ติดหมู่บ้านคือ “บ้าน” ของทุกคนในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับที่เคยเป็น “บ้าน” ของกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายาในอดีต ที่ผู้คนที่นี่ต่างช่วยกันดูแล “บ้าน” อย่างดี เพราะป่าคือลมหายใจของทุกวิถีชีวิตในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เราจึงอยากชวนทุกคนมาลองเป็นผู้พิทักษ์ป่าด้วยกันสักครั้ง และซึมซับธรรมชาติ ชื่นชมวิถีชีวิตกลางป่าเขาดิบชื้น แอบส่องสัตว์ป่านานาชนิด ณ จุฬาภรณ์พัฒนา 9 แห่งนี้ 

 • ชมสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ชมเขื่อนบางลาง แหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของภาคใต้
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชุมชน จฬภ.พัฒนา 9
 • เยี่ยมชมและให้อาหารกวางดาว ณ ฟาร์มกวางดาว
 • รับประทานอาหารเย็นภายใต้แสงดาว
 • เล่นน้ำตกฮาลาซะห์
 • ล่องเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบฮาลาบาลา
 • ชมทะเลหมอกบนผาหินโยก

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสนามบินหาดใหญ่ เตรียมพร้อมเดินทางไปแนบชิดผืนป่า ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9  จังหวัดยะลา
 • พักรับประทานทานอาหารกลางวันท้องถิ่นในตัวเมืองยะลา

ช่วงบ่าย

 • ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนจุฬาภรณ์ 9 
 • แวะชมสะพานหงสกุล สะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ชมเขื่อนบางลาง แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเเห่งเเรกของภาคใต้
 • ถึงชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9
 • ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชุมชน พิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนตั้งแต่สมัยกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายาเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สำหรับอาศัยอยู่ในป่า เช่น วิทยุส่งสาร กล้องถ่ายรูป เก้าอี้ทำฟัน เตียงรักษาคนป่วย

ช่วงเย็น

 • เดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆ ชุมชน 
 • แวะฟาร์มกวางดาวกลางชุมชน เดินถ่ายรูปและป้อนอาหารเหล่ากวางดาวน้อยใหญ่ภายในฟาร์มกวางดาว แวะชมทิวทัศน์แสนงามของหาดกระทิง ธารน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลลงสู่เขื่อนบางลาง
 • รับประทานอาหารเย็นภายใต้เเสงดาวเสมือนผู้พิทักษ์ป่า เเละพักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่ 2 
ช่วงเช้า

 • เติมพลังให้เต็มที่กับอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ออกเดินทางไปทำความรู้จักกับธรรมชาติแห่งฮาลาบาลา และสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำตกฮาลาซะห์
 • กลับที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ล่องเรือชมธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ์ในทะเลสาบฮาลาบา ถ้าโชคดีจะเห็นฝูงนกเงือกบินร่อนบนท้องฟ้า 

ช่วงเย็น

 • รับประทานอาหารเย็นให้อิ่มหนำสไตล์โต๊ะจีน
 • สนุกกับกิจกรรมรอบกองไฟ
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 
ช่วงเช้า

 • ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ ขึ้นไปชมทะเลหมอกบนผาหินโยก ก่อนลงมารับประทานอาหารเช้าในชุมชน
 • ผ่อนคลายไปกับการทำสปามือและเท้าจากสมุนไพรสูตรท้องถิ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน เก็บสัมภาระ

ช่วงบ่าย

 • อำลาชุมชนและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารเย็น 2 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.