MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Hero มาเป็นฮีโร่ด้วยกันสักวันหนึ่ง
ชุมชนคลองเตย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่องราวมากมายภายในชุมชนคลองเตยที่ใครต่างได้ยินในแง่ลบ และคำครหาเสียดสีจากสังคมข้างนอก คนในชุมชนกลับเลือกที่จะรักชุมชนเหมือนครอบครัว และหวงแหนถิ่นอาศัยซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพวกเขา แม้ว่าภาพลักษณ์ที่ถูกนำเสนอต่อสังคมภายนอกออกไปในลักษณะติดลบ กลับทำให้คนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อทำงานภายในชุมชนเพื่อลบล้างคำปรามาส ซึ่งเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเองก่อน อาทิ พี่ไฝ ผู้ช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนคลองเตยที่ติดยาเสพติด ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ หรือ ป้าติ๋ม ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าให้เด็กที่ยากไร้ในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และยังมีบุคคลท่านอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ซึ่งเปรียบเสมือน Hero ของชุมชนผู้คอยช่วยผู้คนและชุมชนคลองเตยให้เป็นชุมชนคุณภาพ
ในเส้นทางนี้ทางเราจะพานักท่องเที่ยวมาเป็นหนึ่งใน Hero ของชุมชนคลองเตย ที่มากกว่าแค่การมาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมเป็น Hero ให้กับชุมชนคลองเตยนี้กันเถอะ!

 • เดินสํารวจชุมชน ลัดเลาะตามซอยต่างๆ
 • ดูวิถีชีวิตชาวชุมชนคลองเตย
 • ร่วมเป็น Hero ช่วยเก็บขยะทำความสะอาดชุมชน
 • อิ่มเอมกับอาหารของชุมชน
 • ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ

โปรแกรมท่องเที่ยว

ช่วงเช้า

 • พร้อมกัน ณ มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย
 • พบกับตัวแทนของชุมชนที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น รับประทานอาหารว่างและนํ้าสมุนไพรที่ชุมชนเตรียมไว้ต้อนรับ พร้อมกับฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนคลองเตยจากตัวแทนชุมชน
 • เดินสํารวจวิถีชีวิตของชุมชน พร้อมร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดชุมชนตามจุดต่างๆ
 • ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ เยี่ยมชมตลาดเช้าของคนในชุมชน และไหว้ศาลเจ้าพ่อประประแดง
 • ต่อด้วยชุมชนล็อค 1-2-3 เดินสำรวจในชุมชนและเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน
 • จบด้วยชุมชนล็อค 4-5-6 เดินเลียบทางรถไฟ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ราคาย่อมเยา ที่พื้นที่การทำงานอยู่บนรางรถไฟ พร้อมเดินทำความรู้จักพูดคุยกับคนในชุมชนตลอดสองข้างทาง
 • พักรับประทานอาหารกลางวันของชุมชน

ช่วงบ่าย

 • ร่วมกิจกรรม “ร้อยมาลัยดอกมะลิ” การร้อยมาลัยดอกมะลิเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนคลองเตย ซึ่งชุมชนนั้นเป็นแหล่งผลิตพวงมาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ลองเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง สอนร้อยมาลัยโดยคนในชุมชน พร้อมนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารว่าง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชนเพื่อยกระดับชุมชน
 • อำลาชุมชน แยกย้ายกัน ณ มูลนิธิดวงประทีป

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.