MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Princess มาเป็นเจ้าหญิงด้วยกันสักวันหนึ่ง
ชุมชนทองเอน, สิงห์บุรี


เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงแม่หญิงไทยในช่วงสมัยอยุธยา เราจะนึกถึงแม่หญิงผู้มีความเป็นกุลสตรี นอบน้อม เรียบร้อย และรักการทำกิจกรรมการบ้านการเรือน อาทิ การทำอาหาร ขนม ร้อยพวงมาลัย และแกะสลักผัก-ผลไม้ เป็นต้น แม่หญิงเหล่านี้เสมือน Princess พร้อมความงามและความสามารถมากมาย โดย สิงห์บุรีนั้น เดิมเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะชุมชนบ้านบางระจันที่ร่วมสู้รบกับพม่ามาเป็นเวลายาวนาน ถึงจะพ่ายแพ้ในท้ายที่สุด แต่ก็ได้ช่วยเหลือประเทศไว้จนวาระสุดท้าย ในเส้นทางนี้ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแต่งชุดไทยในยุคสมัยอยุธยา ย้อนยุคเป็นแม่หญิงชาววังเสมือน Princess เพื่อร่วมเดินทางไป ชุมชนทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมแบบแม่หญิงไทยโบราณ อาทิ การพับดอกบัวเพื่อนำไปนมัสการพระพุทธรูป และการทำขนมไทย เป็นต้น จากนั้นร่วมกันผจญภัยย้อนเวลากลับไปในยุคอยุธยา ณ ค่ายบางระจัน พื้นที่ประวัติศาสตร์ของวีรกรรมชาวบางระจันผู้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือประเทศเราไว้

 • ร่วมกันแต่งชุดไทยสมัยอยุธยาเสมือนดั่ง Princess
 • ร่วมกิจกรรมแบบแม่หญิงไทยโบราณ ณ ชุมชนทองเอน
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
 • ชม ชิม ช้อป ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

โปรแกรมท่องเที่ยว

ช่วงเช้า

 • พร้อมกันในชุดไทยสมัยอยุธยา ณ สถานีรถไฟใต้ดินสวนจตุจักร ทางออกประตู 4
 • ออกเดินทางไปจังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดดเด่น และยิ่งใหญ่ด้วยวีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน
 •  เดินทางถึง ชุมชนทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  • ปั่นจักรยานเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศของชุมชน และปั่นไปยังนาบัวป้ายา ร่วมลงเรือเก็บดอกบัวและเรียนการพับดอกบัว
  • จากนั้นปั่นจักรยานนำดอกบัวไปสักการะหลวงพ่อใหญ่ที่มีตาเป็นมรกต
  • ร่วมกิจกรรมทำขนมจีบนก ขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน
  • ต่อด้วยไปเที่ยวบ้านครูประนอม ร่วมกิจกรรมทำยำส้มโออาหารพื้นบ้าน และทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • อำลาชุมชน เพื่อออกเดินทางต่อไปยัง อ.ค่ายบางระจัน เพื่อย้อนเวลากลับไปในยุคอยุธยา และร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวบางระจัน
 • เดินทางถึง อ.ค่ายบางระจัน เยี่ยมชม อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน สวนรุกขชาติพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ ที่มีอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน รูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางสวน และอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน สถานที่จัดงานนิทรรศการต่างๆ ทั้งเรื่องของค่ายบางระจันและตัวเมืองสิงห์บุรี
 • เดินข้ามถนนมายัง ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตลาดที่จำลองบรรยากาศในสมัยนักรบบางระจัน มีกลิ่นอายของความเป็นสนามรบ ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารที่จำหน่ายก็เป็นของท้องถิ่นที่หาทานได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาลองลิ้มชิมรส – ร่วมกิจกรรมตามเทศกาล และเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • พร้อมกัน ณ บริเวณพื้นที่การแสดง เพื่อชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์และการละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงเย็น

 • เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม

 

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.