MENU

ITINERARY

 

 

Once as a Mud Man มาเป็นมนุษย์โคลนด้วยกันสักวันหนึ่ง
(ชุมชนบ้านแหลม), นครศรีธรรมราช

บ้านแหลมเป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆ ในอำเภอท่าศาลา มีประโยคประจำชุมชนว่า “บ้านแหลม ... ที่นี่ ไม่มีอะไร”
แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนแล้ว ประโยคนี้หายวับไปทันที เพราะบ้านแหลมมีธรรมชาติสวยงาม มีอ่าวทองคำที่เต็มไปด้วยโคลนบริสุทธิ์ มีวิถีชาวเลอันเรียบง่ายที่ออกหาปลาในอ่าวนี้ทุกวัน มีป่าชายเลนเขียวชอุ่มขึ้นเบียดกันแน่นเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ชาวบ้านช่วยกันทำบ้านปูบ้านปลาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลและปลูกต้นโกงกางเพื่อรักษาป่าชายเลน วิถีชีวิตผู้คนบนบกก็มีความหลากหลาย มีทั้งกลุ่มปากกัดตีนถีบที่ลอกใบลาน กลุ่มทำเครื่องแกง บ้านรังนก กลุ่มผ้ามัดย้อม และปลูกมัลเบอร์รี่

 • แวะสักการะพระธาตุเมืองนคร
 • สนุกกับซาเล้งสัญจร ชมวิถีชุมชนบ้านแหลม
 • ทำอาหารเย็นกับแม่ๆ ในชุมชน
 • รับประทานอาหารทะเลและเมนูพื้นบ้านเลิศรสตามสไตล์ปักษ์ใต้
 • ล่องเรือออกสู่ปากอ่าวทองคำ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงยามเช้า
 • จิบกาแฟแลตะวัน รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
 • ลงมือทำขนมปะดา ขนมยอดนิยมประจำถิ่นเมืองคอน

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ 1
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่สนามบินนครศรีธรรมราช ออกเดินทางไปยังบ้านแหลม ดินแดนโคลนที่อุดมด้วยแร่ธาตุและอากาศบริสุทธิ์จากป่าชายเลน
 • แวะสักการะพระธาตุเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคอนมาช้านาน
 • รับประทานอาหารเที่ยงรสเด็ด ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน 

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปยังบ้านแหลม ชุมชนมุสลิมที่ชิดใกล้ป่าชายเลนราวเพื่อนสหาย
 • ถึงชุมชน นั่งจิบน้ำมะพร้าวเย็นๆ พร้อมทำความรู้จักกับบังและก๊ะ นั่งฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านแหลม
 • สนุกกับซาเล้งสัญจร ชมวิถีชุมชนบ้านแหลม
  • แวะชมมัสยิดสีชมพู
  • เรียนรู้การทำเครื่องแกง ลงแรงโขลกเองให้สุดฝีมือ เพื่อนำไปทำเป็นอาหารเย็น

ช่วงเย็น

 • ทำอาหารเย็นกับแม่ๆ ในชุมชน เมนูเด็ดของเราคือ แกงส้ม ปรุงจากเครื่องแกงที่เราได้โขลกกันเมื่อเย็น
 • รับประทานอาหารทะเลและเมนูพื้นบ้านเลิศรสตามสไตล์ปักษ์ใต้ ทานคู่กับข้าวมันทะเลโคลน ข้าวผัดสีโคลนที่หาทานได้ที่นี่เท่านั้น
   

วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • ล่องเรือออกสู่ปากอ่าวทองคำ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงยามเช้า
  • แวะพักที่จุดออกเรือกลางทะเล ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากริมขอบทะเล
  • จิบกาแฟแลตะวัน รับประทานอาหารเช้าบนเรือ มีเมนูข้าวมันแกง ข้าวยำ ข้าวเหนียวสังขยา
  • แล่นเรือออกไปเก็บใบโกงกาง ไว้ทอดทานเล่นคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านแหลม
  • แปลงร่างเป็นมนุษย์โคลน กระโดดน้ำลงไปล้วงโคลนธรรมชาติจากก้นอ่าว เอามาพอกทั่วตัวให้ผิวเนียนนุ่ม
  • ปลูกต้นกล้าโกงกางเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ณ บริเวณปากอ่าวทองคำ
 • ล่องเรือกลับเข้าฝั่ง อาบน้ำชำระกาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วยกันทอดใบโกงกางที่เราเก็บมาสดๆ และรับประทานอาหารมื้อเที่ยง

ช่วงบ่าย

 • ลงมือทำขนมปะดา ขนมยอดนิยมประจำถิ่นเมืองคอน
 • จับจ่ายซื้อของฝาก อำลาบังและก๊ะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม ควรแต่งกายสุภาพ
   

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.